Shiva Eye
IMG_6102.JPG

Uw privacy is belangrijk voor Inimacramé en wordt met de grootste zorg behandeld.

 

Inimacramé verwerkt (volgens  Software van Wix) daarom uitsluitend gegevens die ze nodig heeft voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat  zorgvuldig om met de informatie die ze over u en uw gebruik van haar  diensten heeft verzameld. Ze stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Inimacramé ontvangt, verzameld en bewaart alle informatie die u op onze website invoert of verstrekt op een veilige manier. Daarnaast verzamelt ze (volgens Wix software) het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden; inloggen; e-mailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsgegevens en aankoopgeschiedenis. Inimacramé kan softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder reactietijden van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie-informatie en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina. Inimacramé verzameld ook persoonlijk identificeerbare informatie (waaronder naam, e-mailadres, wachtwoord, communicatie); betalingsgegevens (inclusief creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

Inimacramé wordt gehost op het Wix.com platform. Wix.com biedt ze het online platform waarmee ze haar producten en diensten aan u kunnen verkopen. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en algemene Wix.com applicaties van Wix.com. Ze slaat uw gegevens op op beveiligde servers achter een firewall.
Alle directe betalingsgateways die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de normen die door PCI-DSS zijn vastgesteld, zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, wat een gezamenlijke inspanning is van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en
Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en haar serviceproviders.

Ze kan contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van uw account, om problemen met uw account op te lossen, om een geschil op te lossen, om verschuldigde kosten of gelden te innen, om uw mening te peilen via enquêtes of vragenlijsten, om updates over Inimacramé te verzenden of om anderszins contact met u op te nemen om haar gebruikersovereenkomst, toepasselijke nationale wetgeving en elke overeenkomst die ze met u heeft af te dwingen. Voor deze doeleinden kan ze contact met u opnemen via e-mail, telefoon, sms en post.

Inimacramé behoudt haar het recht voor om dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus lees het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na het plaatsen ervan op de website. Als ze wezenlijke wijzigingen aanbrengt in dit beleid, zal ze u hier laten weten dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie er verzameld wordt, hoe ze deze gebruikt en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, ze deze gebruikt en/of openbaar maakt.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat ze uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt. Inzagerecht U heeft altijd het recht om de gegevens die ze (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht U heeft altijd het recht om de gegevens die ze (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt Inimacramé u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die ze (laat) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. Recht op overdraagbaarheid U heeft altijd het recht om de gegevens die ze (laat) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. Recht van bezwaar en overige rechten U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van 

Als u niet meer wilt dat wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via svea.inimacrame@gmail.com.